Qui định - Chính sách
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 11:52 06/01/2024

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn...

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

 07:15 23/03/2023

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng...

Điều khoản nền game

Điều khoản nền game

 16:00 19/02/2023

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NỀN TẢNG TẠO GAME  Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY và các nhà cung...

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

 15:26 19/02/2022

HÌNH THỨC THANH TOÁN - Quý khách mua số ngày sử dụng hệ thống trong giao diện Quản lý.  - Hình thức...