Điều khoản nền game

 16:00 19/02/2023        Lượt xem: 354

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NỀN TẢNG TẠO GAME 

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác (ĐƠN VỊ ĐƯỢC TỔ CHỨC GAME NÀY) với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ tạo GAME.

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game, đối tác của Nền tảng thiết kế Mini Game và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.

Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.

Nền tảng thiết kế Mini Game không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay đạt được thông qua GAME này.
Hãy liên hệ Chủ Game (đơn vị tổ chức) và Nhà quảng cáo đưa bạn đến đây về vấn đề phát thưởng và sử dụng thông tin nhầm đạt giải thưởng bạn mong muốn.
XOAY hoàn toàn không chịu trách nhiệm về nội dung game và các quy trình phát thưởng.

Bằng việc "Đồng ý" là bấm nút check trước khi nhập thông tin có nghĩa là bạn đồng thuận với XOAY và chấp nhận XOAY chỉ là nền tảng tạo ra GAME bạn đăng sắp chơi chứ không phải Đơn vị tổ chức ra game này.

Xin cảm ơn.
Hãy đọc kỹ trước khi bấm và nhập thông tin.
Chân thành!

Bài viết liên quan
Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 11:52 06/01/2024

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn...

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

 07:15 23/03/2023

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng...

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

 15:26 19/02/2022

HÌNH THỨC THANH TOÁN - Quý khách mua số ngày sử dụng hệ thống trong giao diện Quản lý.  - Hình thức...