Điều khoản sử dụng

 07:15 23/03/2023        Lượt xem: 761

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNGCảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (gọi tắt là “Dịch vụ”). Bằng việc đăng ký sử dụng Dịch vụ của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là “Điều khoản dịch vụ”).

Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN. 

Chúng tôi đề xuất bạn nên quay lại trang này để kiểm tra và cập nhật thông tin mỗi khi chúng tôi có thông báo mới.

PHẦN 1: ĐIỀU KHOẢN VỀ TÀI KHOẢN NGƯỜI SỬ DỤNG
 

Bạn phải đủ 18 tuổi để sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN. 

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN (gọi tắt là “Tài khoản”) bằng cách cung cấp họ tên đầy đủ, số điện thoại, email chính xác của bạn. Điều này sẽ giúp bạn được hưởng đầy đủ chính sách hỗ trợ người dùng của chúng tôi.
 

Người đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.
 

Bạn có trách nhiệm phải bảo mật mật khẩu của chính mình. Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào đến từ việc bạn không bảo mật được mật khẩu của chính mình.
 

Bạn cần biết rằng Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN sẽ sử dụng email của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên. 
 

Các sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN không phải là sàn thương mại điện tử. Bất kỳ giao dịch nào được thực hiện thông qua nền tảng Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN được coi là giao dịch trực tiếp giữa bạn và người mua.
 

Bạn chịu trách nhiệm cho toàn bộ dữ liệu, hình ảnh, báo cáo và các liên kết website (links) mà bạn đưa lên tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN của mình. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào ảnh hưởng đến người khác cũng như toàn bộ hệ thống.
 

Chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt hoạt động Tài khoản Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN của bạn và toàn bộ sản phẩm tạo ra trong tài khoản nếu bất kỳ vi phạm nào về Điều khoản dịch vụ được phát hiện. 

Chúng tôi (XOAY.VN) được phép sử dụng logo, thương hiệu của bạn (tài khoản tạo game) để quảng bá, quảng cáo, và các chương trình giới thiệu sự thành công, câu chuyện thành công đến khách hàng khác.
 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn tạo game vi phạm Luật số 16/2012/QH13 của Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012: LUẬT QUẢNG CÁO

 

PHẦN 2: QUYỀN LỢI CỦA NỀN TẢNG THIẾT KẾ MINI GAME XOAY.VN
 

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc dừng Dịch vụ vì bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo trước bất kể thời gian nào.
 

Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ với bất kỳ ai vì bất kỳ lý do nào, tại bất kỳ thời gian nào.
 

Chúng tôi có thể xóa nội dung hoặc bất kỳ Tài khoản nào có chứa nội dung bất hợp pháp, xúc phạm, bôi nhọ, đe dọa, khiêu dâm hoặc cố tình xâm phạm sở hữu trí tuệ.
 

Chúng tôi có thể xóa bất kỳ Tài khoản nào có những hành động xúc phạm, đe dọa dù bằng lời nói hay chữ viết tới khách hàng của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN, nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN, công ty Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN.
 

Chúng tôi không duyệt trước nội dung cuối tới người dùng mà bạn đưa lên trong Tài khoản của mình, bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với những nội dung đó.
 

Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ cho đối thủ của bạn và không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc thị trường nào. Bạn cần hiểu thêm và đồng ý rằng nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN và các đối tác khác cũng có thể trở thành khách hàng của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN, sử dụng sản phẩm của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN để hỗ trợ kinh doanh và trở thành đối thủ của bạn. Đương nhiên họ không được phép sử dụng dữ liệu của bạn. 
 

Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến việc sở hữu Tài khoản, chúng tôi có quyền yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân liên quan để xác minh sở hữu Tài khoản. Giấy tờ có thể bao gồm bản sao chứng thực giấy phép đăng ký kinh doanh, chứng minh thư nhân dân, v.v…
 

Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.
 

Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN có thể sửa đổi nội dung bản Điều khoản Sử dụng bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật nội dung Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi lên trang web của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN. Những nội dung sửa đổi này có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi được cập nhật cho biết bạn đã đồng ý và chấp nhận bản Điều khoản Sử dụng đã sửa đổi này. Nếu không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào trong Điều khoản Sử dụng, hãy ngừng sử dụng Dịch vụ.   

 

PHẦN 3: GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN và các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào bất kể trực tiếp, gián tiếp hay ngẫu nhiên về lợi nhuận, uy tín, quyền sử dụng, dữ liệu, hoặc các thiệt hại vô hình khác khi sử dụng Dịch vụ.
 

Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác hợp tác với chúng tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm về việc thiệt hại lợi nhuận hoặc thiệt hại khác phát sinh từ việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng nhân viên của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN, đối tác của Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN và những người thân của họ cũng không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại này.
 

Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và không phải chịu bất kỳ điều khoản bảo hành theo luật định nào.
 

Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN không đảm bảo chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hay bất kỳ sản phẩm nào bạn mua hay sở hữu thông qua dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.

 

PHẦN 4: SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ NỘI DUNG CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào với những nội dung bạn tải lên Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN. Tất cả nội dung, dữ liệu bạn tải lên ở bất kỳ nền tảng nào trong hệ sinh thái đều thuộc quyền sở hữu của bạn và bạn chịu trách nhiệm pháp lý với những nội dung, dữ liệu đó.
 

Bằng việc tải nội dung lên các trang Landing Page, trang Thanh toán, SMS, Email, tin nhắn thông báo trong Tài khoản, bạn đồng ý cho phép (a) người dùng trên mạng xem những nội dung được hiển thị; (b) Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN hiển thị và lưu trữ các dữ liệu này; (c) Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN có thể xem các nội dung mà bạn tải lên.
 

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của bạn cho đối tác thứ ba, trừ những trường hợp có văn bản yêu cầu từ các cơ quan chức năng. Thông tin bảo mật bao gồm bất kỳ tài liệu hay thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi mà không muốn công chúng biết đến. Thông tin bảo mật không bao gồm các thông tin (a) đã được công chúng hóa vào thời gian chúng tôi nhận được; (b) hoặc đã đến từ các domain được công bố rộng rãi sau khi chúng tôi nhận được nhưng mà không đến từ lỗi của chúng tôi; (c) hoặc thông tin của bạn chúng tôi nhận được từ hơn một người hoặc (d) chúng tôi bị yêu cầu bởi luật pháp. 
 

Về tranh chấp bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm, khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền số Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) (tham khảo https://www.copyright.gov, https://www.dmca.com). Khách hàng phải tuân thủ điều khoản bản quyền sản phẩm, dịch vụ... theo từng quốc gia hoặc trên toàn thế giới. 
 

Đối với các trường hợp vi phạm bản quyền, giả mạo, có dấu hiệu lừa đảo, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY.VN có quyền gỡ trang, khóa tài khoản khi có yêu cầu của cơ quan pháp luật hoặc khi nhận được khiếu nại từ bên sở hữu bản quyền thương hiệu/sản phẩm.

Bài viết liên quan
Điều khoản nền game

Điều khoản nền game

 16:00 19/02/2023

GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM CỦA NỀN TẢNG TẠO GAME  Trong mọi trường hợp, Nền tảng thiết kế Mini Game XOAY và các nhà cung...

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

 16:07 13/06/2022

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT Chính sách bảo mật cho bạn biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn...

Chính sách bán hàng

Chính sách bán hàng

 15:26 19/02/2022

HÌNH THỨC THANH TOÁN - Quý khách mua số ngày sử dụng hệ thống trong giao diện Quản lý.  - Hình thức...